Kontakt

Blanka Orciuch

Położna CDL

Wizyty domowe w Żyrardowie oraz okolicach.

Czas trwania wizyty 60-90 minut w zależności od problemu z jakim zgłasza się pacjentka.